Συνεργασία με ECONΟUS

Η Econous είναι μία Βρετανική ενεργειακή συμβουλευτική εταιρεία με έδρα το Λονδίνο. Βασιζόμενη στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, στο εξειδικευμένο προσωπικό και τους έμπειρους συνεργάτες της, η Econous εξειδικεύεται σε έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, στην υλοποίηση εξατομικευμένων αξιολογήσεων και προ-μελετών αναφορικά με το κόστος επένδυσης και λειτουργίας, βάσει των υπαρχόντων ενεργειακών κανονισμών, καθώς και την περιβαλλοντική σημασία διαφόρων ειδών εξοπλισμού, ώστε να βοηθήσει τους πελάτες της να διαχειριστούν καλύτερα την ενέργεια.
Το εξασφαλίζουμε με τη σωστή ενεργειακή διαχείριση της κατοικίας μας ή της επιχείρησής μας.

Η ιδέα για τη συνεργασία με την Econous προέκυψε από την αναγκαιότητα συνδυασμού τεχνολογικής και οικονομοτεχνικής τεχνογνωσίας για την υποστήριξη έργων υψηλής τεχνολογίας καθώς και για την παροχή πληροφοριών και συμβουλών σχετικά με αποτελεσματικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και την επιλογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η Petroheat σε συνεργασία με την Econous διαμορφώνει και υλοποιεί συγκεκριμένο πλάνο ενεργειακής διαχείρισης προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εκάστοτε εταιρείας. Επικοινωνήστε στη γραμμή εξυπηρέτησης της Petroheat: