Το τμήμα διαχείρισης κτιρίων πολυκατοικιών της PETROHEAT έχει σαν σκοπό να δημιουργήσει σε κάθε πολυκατοικία ένα περιβάλλον οργανωμένο και απαλλαγμένο από κάθε είδους λειτουργικά προβλήματα. Παρέχοντας ένα σύνολο υπηρεσιών, με βασική αρχή την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση, εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία της πολυκατοικίας σας.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έκδοση Ενεργειακού πιστοποιητικού
κτιρίου ή μεμονωμένου διαμερίσματος Π.Ε.Α.(Petroheat Energy).

1.Έγκαιρη έκδοση κοινόχρηστων λογαριασμών κάθε μήνα.
2.Καθαρισμός Κτιρίων, Απολυμάνσεις, Συντήρηση Καυστήρα, Καθαρισμοί Δεξαμενών, Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης, Αναγόμωση Πυροσβεστήρων.
3.Πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ και άλλων δαπανών όπως θυρωρών, κηπουρών, τεχνικών, συντηρητών κλπ.
4.Έγκαιρη εξασφάλιση τεχνικού ή συνεργείου για οποιαδήποτε αποκατάσταση βλάβης ή υπηρεσίας στην καλύτερη δυνατή τιμή.
5.Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων πολυκατοικίας και απόδοση λογαριασμού στο μισθωτή για τα έσοδα και έξοδα της.
6.Φύλαξη παραστατικών των μηνιαίων εξόδων της πολυκατοικίας.
7.Τακτικός έλεγχος της κατάστασης της πολυκατοικίας μία φορά την βδομάδα.
8.Aσφάλεια Αστικής Ευθύνης, Πυρός …κλπ.
9.Διενέργεια των τακτικών βάση του καταστατικού συνελεύσεων και έκτακτων για την λήψη αποφάσεων σε διάφορα θέματα που αφορούν την πολυκατοικία.

ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ "Ολική Διαχείριση"
Σε κάθε νέο πελάτη δωρεάν η εαρινή, η χειμερινή απολύμανση κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας και ο καθαρισμός της δεξαμενής.
Το πακέτο περιλαμβάνει τις προσφερόμενες υπηρεσίες 1 εως 9

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ: •Εμπειρία • Άμεση εξυπηρέτηση • Ποιότητα υπηρεσιών • Άρτια οργάνωση